Facebook Statistics

Oznam – Zmena v Kalendári veľtrhov a výstav 2014

22-05-2014

 

Týmto dávame do pozornosti zmenu v Kalendári veľtrhov a výstav 2014, ku ktorej došlo na základe žiadosti Slovenského zväzu chovateľov, ktoré zmenilo termín  a miesto  konanie Chovateľského dňa hospodárskych zvierat  v Čaklove. Podujatie sa bude  konať dňa  20. júna 2014 v Prešove.

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy:

4. Chovateľský deň hospodárskych zvierat, Čaklov, september 2014

Zmena termínu a miesta: 20.júna 2014, Prešov


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood