Facebook Statistics
Značka Kvality

OZNAM: Zmeny v Kalendári veľtrhov a výstav 2013

10-04-2013

Týmto dávame do pozornosti zmeny v Kalendári veľtrhov a výstav 2013, ku ktorým došlo na základe rozhodnutia Zväzu chovateľov koní na Slovensku, ktorý prehodnotil plán výstav koní na Slovensku v roku 2013. 

Došlo k zmene termínu výstavy Kôň 2013 Trenčín, ktorá sa bude konať v dňoch 17. -18. augusta 2013, tiež sa zmenila Výstava koní východoslovenského regiónu vo Veľkom Šariši, ktorá sa bude konať dňa 7. septembra 2013 v Pavloviciach na ranči Breziny ako I. Východoslovenská výstava koní všetkých plemien.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood