Facebook Statistics

Oznam

30-09-2013

Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – Štatistika obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bola dňa 30.9.2013 zverejnená pravidelná mesačná „Informácia o vývoji obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za január až jún 2013“.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood