Facebook Statistics

Oznámenie o vyhlásení VK na štátnozamestnanecké miesta

18-05-2006

Oznamujeme, že na internetovej stránke Úradu pre štátnu službu www.upss.sk, voľné miesta v štátnej službe – Bratislavský kraj, je zverejnené vyhlásenie výberového konania na 1 voľné štátnozamestnanecké miesto:

1 miesto funkcia hlavný štátny radca – predstavený – vedúci oddelenia ekonomických nástrojov a koordinácie PPA v oblasti záručnej sekcie, odbor ekonomických nástrojov a koordinácie PPA , OŠS financie, VK č. 2006/20/9, dátum podania žiadosti do 28. 05. 2006 na Ministerstvo pôdohospodárstva SR.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood