Facebook Statistics

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu

25-08-2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) oznamuje, že ku dňu 1.8.2014 Slovenská republika notifikovala Európskej komisii návrh systému implementácie schém priamych platieb pre roky 2015 – 2020 v súlade s nižšie uvedeným materiálom. MPRV SR dáva do pozornosti, že Európska komisia môže mať k jednotlivým podmienkam implementácie dodatočné pripomienky a zverejnenú verziu tak nemožno považovať za konečnú.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood