Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie pre výrobcov, dovozcov a distribútorov tabaku a tabakových výrobkov

02-09-2020

Vážení výrobcovia, dovozcovia a distribútori tabaku a tabakových výrobkov, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 a 3 zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je s platnosťou od 20.05.2020 zákaz uvádzať na trh cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovovanie cigariet s charakteristickou arómou.

(1) Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovovanie cigariet s charakteristickou arómou. Tento zákaz sa nevzťahuje na prídavné látky, ktoré sú pre výrobu tabakových výrobkov zásadné za podmienok, že tieto prídavné látky nedodávajú charakteristickú arómu a významne alebo v merateľnej miere nezvyšujú návykovosť, toxicitu alebo karcinogénne, mutagénne a reprotoxické vlastnosti tabakového výrobku.

(3) Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktoré obsahujú arómy v akýchkoľvek ich zložkách, najmä vo filtroch, papieroch, baleniach, kapsuliach alebo akékoľvek technické prvky umožňujúce zmenu vône alebo chuti dotknutých tabakových výrobkov, alebo ich intenzity dymu. Filtre, papiere a kapsuly nesmú obsahovať tabak a nikotín.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa ustanovenia § 20 ods. 2 písm. b) sa správneho deliktu sa dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor, ak uvedenie na trh výrobky, ktoré obsahujú zakázané prídavné látky podľa § 5 zákona. V zmysle ustanovenia § 20 ods. 5 môže Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood