Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici

07-10-2021

​Na základe ustanovenia § 19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici, ktoré sa konalo 7. októbra 2021.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici sa zúčastnili dvaja uchádzači a to: Ing. Tibor Kőszeghy, MPH a Ing. Jaroslav Lupták.

Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi, overila ich odborné znalosti,  manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie získali uchádzači nasledovné bodové hodnotenie: Ing. Tibor Kőszeghy, MPH získal spolu 112 bodov; Ing. Jaroslav Lupták získal spolu 38 bodov z celkového možného počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe výsledkov bodového hodnotenia určuje poradie uchádzačov:

  1. Ing. Tibor Kőszeghy, MPH
  2. Ing. Jaroslav Lupták

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Tibora Kőszeghyho, MPH do funkcie generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v B. Bystrici.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood