Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

09-06-2022

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky, ktoré sa konalo 8. júna 2022 v Bratislave.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky sa zúčastnil jeden uchádzač. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného písomnou formou a pohovorom s uchádzačom, overila jeho schopnosti a odborné znalosti a na základe celkového zhodnotenia výsledkov konštatuje, že Ing. Martin Polovka, PhD. získal spolu 122 bodov z celkového počtu 150 bodov a splnil stanovenú hranicu úspešnosti 70%. Na základe vyššie uvedených skutočností, výberová komisia určila nasledovné poradie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky a to:

1.    Ing. Martin Polovka, PhD.

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania a určenia poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Martina Polovku, PhD. za generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky.

Link z verejného vypočutia:
Uchádzač Ing. Martin Polovka, PhD.
https://fb.watch/dxD7UrD54D/

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)