Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

21-12-2016

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky, ktoré sa konalo 21. decembra 2016.

Predmetného výberového konania na obsadzovanú funkciu sa zúčastnili dvaja uchádzači. Na základe výsledkov výberového konania a určenia poradia bol zo zúčastnených uchádzačov výberovou komisiou na funkciu  generálneho riaditeľa tejto príspevkovej organizácie vybratý Ing. Mario Schrenkel.