Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

24-06-2022

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ktoré sa konalo 22. júna 2022.

Na výberové konanie boli riadne pozvaní a zúčastnili sa ho dvaja uchádzači a to: Ing. Mgr. Štefan Čeľovský a Ing. Tibor Jančok.

V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača/kandidáta vo výberovom konaní je potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 80 %, čo predstavuje získať minimálne 100 bodov z celkového počtu 125 bodov. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila nielen ich odborné znalosti,  ale aj manažérske schopnosti a interpersonálne zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.

Na základe celkového hodnotenia výberovej komisie dosiahli uchádzači nasledovné bodové hodnotenie: Ing. Mgr. Štefan Čeľovský získal spolu 50 bodov a Ing. Tibor Jančok spolu 122 bodov z celkového počtu 125 bodov. Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahol jeden uchádzač a to Ing. Tibor Jančok. Druhý uchádzač Ing. Mgr. Štefan Čeľovský nedosiahol potrebnú hranicu úspešnosti a skončil neúspešne.

Výberová komisia na základe celkového bodového hodnotenia vyhlasuje výberové konanie na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik za úspešné a určila nasledovné poradie:

  1. Ing. Tibor Jančok

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Tibora Jančoka za predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.