Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik

24-11-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik, ktoré sa konalo 23. novembra 2020.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik sa zúčastnili dvaja uchádzači a to: Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. a doc. MVDr. Ivan Holko, PhD.. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu predsedu dozornej rady bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu predsedu dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. získala spolu 119 bodov a doc. MVDr. Ivan Holko, PhD. získal spolu 102 bodov z celkového možného počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že obaja uchádzači splnili podmienky zverejnené vo vyhlásení výberového konania a podľa počtu získaných bodov dosiahli hranicu úspešnosti. Výberová komisia určila nasledovné poradie uchádzačov:

  1. Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.
  2. doc. MVDr. Ivan Holko, PhD.

Na základe výsledkov a určeného poradia výberová komisia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Vladimíru Fabriciusovú, PhD. za predsedníčku dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik.