Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre

20-07-2020

Na základe ustanovenia § 19a ods. 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok II. kola výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre, ktoré sa konalo 20. júla 2020 v Bratislave.

Druhého kola výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý splnil hranicu 70% úspešnosti stanovenú a schválenú výberovou komisiou pre prvé a rovnako aj pre druhé kolo a to Ing. Róbert Kanás.

Výberová komisia v druhom kole a v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom overila odborné znalosti,  manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, všeobecný prehľad a na základe celkového zhodnotenia výsledkov výberová komisia konštatuje, že Ing. Róbert Kanás dosiahol v druhom kole hranicu úspešnosti a získal 109 bodov z celkového možného počtu 125 bodov. Ing. Róbert Kanás ako úspešný uchádzač získal spolu 162 bodov (súčet bodov za I. a II. kolo výberového konania) z celkového možného počtu 195 bodov.   

Výberová komisia konštatuje, že menovaný splnil všetky požadované kritériá a týmto oznamuje poradie úspešných uchádzačov a to nasledovne:

  1. Ing. Róbert Kanás

Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenovať Ing. Róberta Kanása do funkcie riaditeľa štátneho podniku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood