Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa š. p. Komárňanské pekárne a cukrárne, Komárno

23-02-2010

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 22. 02. 2010  na funkciu riaditeľa  š. p. Komárňanské pekárne a cukrárne, Komárno.

Výberového konania na funkciu riaditeľa  š. p. Komárňanské pekárne a cukrárne, Komárno, sa zúčastnil jeden uchádzač: Ing. Milan Mikulec. Podľa zhodnotenia výsledku výberovej komisie Ing. Milan Mikulec vyhovel stanoveným požiadavkám. Do funkcie riaditeľa š. p. Komárňanské pekárne a cukrárne, Komárno, bude Ing. Milan Mikulec vymenovaný dňom 1. marca 2010.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood