Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho

23-02-2010

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho,  ktoré sa konalo 23. 02. 2010.

Výberového konania na funkciu  riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho so sídlom v Bratislave sa zúčastnili dvaja uchádzači.

Podľa zhodnotenia výsledkov výberového konania výberová komisia určila poradie uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným požiadavkám. Na 1. mieste sa umiestnil Ing. Marcel Rosina, na 2. mieste prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Do funkcie riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho bude dňom 1. marca 2010 vymenovaný Ing. Marcel Rosina.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood