Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

31-03-2009

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 31. 03. 2009  na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p.  Bratislava.

Výberového konania na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p. Bratislava sa zúčastnil jeden uchádzač: Ing. Štefan Korega, CSc. Podľa zhodnotenia výsledku výberovej komisie Ing. Štefan Korega, CSc. vyhovel stanoveným požiadavkám a bol vybratý na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, š. p. Bratislava.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood