Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

24-06-2009

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave,  ktoré sa konalo 22. 06. 2009.

Výberového konania na funkciu  riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho sa zúčastnili traja uchádzači: Ing. Soňa Supeková, Ing. Milan Kováč, PhD. a Ing. Blanka Buchová, PhD.

Podľa zhodnotenia výsledkov výberového konania výberová komisia určila poradie uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným požiadavkám:1. Ing. Soňa Supeková 2. Ing. Milan Kováč, PhD.  Dňom 1. júla 2009 bude vymenovaná do funkcie riaditeľa Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave Ing. Soňa Supeková.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood