Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

01-10-2009

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica, ktoré sa konalo dňa 29. 09. 2009.

Výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa  LESY Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica sa zúčastnili 4 uchádzači. Úspešní uchádzači sa podľa bodového ohodnotenia umiestnili v poradí: na 1. mieste Ing. Alojz Riško, na 2. mieste Ing. Ján Beňa.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood