Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

15-12-2009

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka, Nitra  ktoré sa konalo 14. 12. 2009.

Výberového konania na funkciu  riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka sa zúčastnila jedna uchádzačka: Ing. Malvína Gondová.

Podľa zhodnotenia výsledkov výberového konania výberová komisia rozhodla, že  Ing. Malvína Gondová vyhovela stanoveným požiadavkám. Ing. Malvína Gondová je dňom 15. decembra 2009 vymenovaná do funkcie riaditeľa Agentúry pre rozvoj vidieka.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood