Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

29-06-2010

Na základe § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby, Nitra,  ktoré sa konalo 24. 06. 2010.

Výberového konania na funkciu  riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby sa zúčastnila jedna uchádzačka: Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

Podľa zhodnotenia výsledkov výberového konania výberová komisia rozhodla, že Mgr. Dana Peškovičová, PhD.  vyhovela stanoveným požiadavkám. Dňom 25. júna 2010 je vymenovaná do funkcie riaditeľa Centra výskumu živočíšnej výroby, Nitra Mgr. Dana Peškovičová, PhD.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood