Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

19-10-2010

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica, ktoré sa konalo dňa 14. 10. 2010.

Výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa  LESY Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica sa zúčastnili 3 uchádzači. Úspešní uchádzači sa podľa bodového ohodnotenia umiestnili v poradí: na 1. mieste Ing. Igor Viszlai, na 2. mieste Ing. Jozef Spevár.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood