Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

25-03-2008

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na fukciu riaditeľa Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, ktoré sa konalo 18. marca 2008.

Výberového konania na funkciu riaditeľa Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik sa zúčastnili traja uchádzači: Ing. Eduard Krcho, Ing. Ján Koprda a Ing. Miloslav Pisár. V poradí úspešných uchádzačov sa umiestnil podľa bodového hodnotenia na 1. mieste Ing. Miloslav Pisár, na 2. mieste Ing. Ján Koprda.

Do funkcie riaditeľa Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, je dňom 1. apríla 2008 vymenovaný Ing. Miloslav Pisár.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood