Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

01-04-2008

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania, ktoré sa konalo 25. 03. 2008  na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Bratislava.

Výberového konania na funkciu riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Bratislava sa zúčastnil jeden uchádzač: Ing. Štefan Ryba. Ing. Štefan Ryba vyhovel stanoveným kritériám a bol vybratý na funkciu riaditeľa. Do funkcie riaditeľa Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Bratislava, je Ing. Štefan Ryba vymenovaný dňom 1. apríla 2008.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood