Facebook Statistics

Oznámenie

31-07-2012

Dňa 27.7.2012 uverejnila Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie Výzvu na predloženie návrhov „Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)“ - Vykonávanie informačných opatrení v rámci rozpočtovej položky 05 08 06 na rok 2013 ( 2012/C 223/04).

Výzva na predloženie návrhov

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood