Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznámenie

23-06-2015

Vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválilo „Zásady používania loga „Slovenská potravina“ na označenie vybraných jednozložkových poľnohospodárskych produktov a potravín s podielom 100 % suroviny zo Slovenska“ a odporúča podnikateľskej sfére a samosprávnym organizáciám používanie loga „Slovenská potravina“ na označenie vybraných jednozložkových poľnohospodárskych produktov a potravín s podielom 100 % suroviny zo Slovenska za dodržania podmienok ustanovených v týchto zásadách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)