Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznamy o vypracovávaní strategických dokumentov - programové dokumenty pre programy cezhraničnej spolupráce 2007-2013

10-05-2006

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR oznamuje, že v súvislosti s vypracovávaním strategických dokumentov programov cezhraničnej spolupráce pre roky 2007-2013 má verejnosť možnosť doručiť písomné stanovisko k oznámeniu z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie pre jednotlivé programy v termíne do 25.5.2006


Dokumenty na stiahnutie: