Facebook Statistics

Peer review hodnotenia rizika pre aktívnu látku kmeňa Bacillus subtilis strain IAB/BS03

13-06-2018

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa záverov v nadväznosti na peer review počiatočných hodnotení rizík, ktoré vykonalo Holandsko pre pesticíd účinnú látku kmeňa Bacillus subtilis strain IAB/BS03. Kontext predmetného peer review bol vykonaný v súlade s Nariadením (ES) č. 1107/2009. Koncové závery boli dosiahnuté na základe vyhodnotenia reprezentatívneho použitia tohto kmeňa ako fungicídu na ošetrenie šalátu a tekvice. Obsiahnuté konečné stanoviská, ktoré sú prezentované v predloženom závere, poukázali na vhodnosť ich použitia v regulačnom hodnotení rizika. Chýbajúce informácie, ktoré sú požadované regulačným rámcom ako aj vzniknuté obavy  sú uvedené v predloženej správe.

Viac informácií nájdete v prílohe na dole uvedenom odkaze na stánku úradu EFSA:
Link na web EFSA - peer review
Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus subtilis strain IAB/BS03
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5261