Facebook Statistics

Plánované výzvy úradu EFSA na rok 2018

02-02-2018

NKB EFSA v SR si Vás dovoľuje informovať o plánovaných výzvach úradu EFSA pre rok 2018 (viď príloha). Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že pokiaľ výzvy na granty sú určené iba pre org. podľa čl.36, tendre (tzv. procurements) sú otvorené pre ktorúkoľvek organizáciu.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že výzvy na tendre prevyšujúce 135 000 € budú zverejňované už iba na webovom sídle EK - eTed (http://www.efsa.europa.eu/en/calls/procurement).

Prelinkovanie na súčasne prebiehajúce výzvy nájdete na: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders

Výzvy na tendre do 135 000 € budú aj naďalej zverejňované na webovom sídle EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/negproc).

V súčasnosti sú vypísané nasledovné výzvy:

Consultancy services regarding the delivery of a feasibility study about the possibility of making individual decisions concluding the screening of each Declaration of Interest

T: 16.2.2018

ASF modelling procurement 2018

T: 15.2.2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood