Facebook Statistics
Značka Kvality

Plenárne zasadnutie panelu NDA úradu EFSA 28. - 29. 6. 2018

06-06-2018

V dňoch 28. - 29. 6. 2018 sa bude konať v talianskej Parme 85. plenárne zasadnutie panelu pre dietetické produkty, výživu a alergény (NDA) úradu EFSA.

Zasadnutie je plánované:

28. 6. 2018 od 9:00 do 18:00
29. 6. 2018 od 9:00 do 13:30.

Predbežný program nájdete TU.

Zasadnutia sa je možné zúčastniť ako:

  1. pozorovateľ

Úrad EFSA túto možnosť zaviedol, aby mohla aj širšia verejnosť sledovať prácu úradu EFSA, ako diskutuje o vedeckých stanoviskách a ako dochádza k prijatiu vedeckých stanovísk. Pozorovatelia smú zúčastneným vedeckým expertom klásť otázky.

V prípade, že sa chcete zasadnutia zúčastniť ako pozorovateľ, prečítajte si Príručku EFSA pre pozorovateľov, a potom sa prihláste prostredníctvom elektronického formulára. Počet miest je obmedzený, preto uskutočnite registráciu čo najskôr.

  1. prostredníctvom priameho prenosu na webe (webcast)

V tomto prípade je potrebná vaša registrácia na prostredníctvom tohto formuláru.

V prípade, že máte k plenárnym zasadnutiam otázky, kontaktujte: [email protected].

Viac informácií nájdete na tomto odkaze:
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180628

Ďalšie plánované plenárne zasadnutia EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers

Viac informácií a návrh programu nájdete na webovom sídle úradu EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180628


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood