Facebook Statistics
Značka Kvality

Podklad pre konzultácie

07-04-2022

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve na základe intervencií vo forme priamych platieb

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)