Facebook Statistics

Podklad pre konzultácie

07-04-2022

k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s neprojektovými intervenciami Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)