Facebook Statistics
Značka Kvality

Podmienky predaja rýb vylučujú ich týranie a rešpektujú welfare

02-12-2021

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) vydala podmienky ambulantného predaja rýb, ktorý je typický pre aktuálne predvianočné obdobie. Požiadavky na predaj a usmrcovanie rýb plne rešpektujú welfare zvierat, zabraňujú nesprávnemu zaobchádzaniu a týraniu rýb.

ŠVPS SR odporúča každému spotrebiteľovi využiť možnosť usmrtenia ryby priamo na predajnom mieste.

Z hl'adiska welfare by sa malo zabíjanie rýb pri ambulantnom predaji vykonávat' v osobitnom priestore (napríklad za plentou) mimo dohl'adu zákazníka a hlavne detí.

ŠVPS SR upozorňuje, že pri manipulácii s rybami sa nesmie:

  • Chytať ryby za oči a žiabre
  • Vyberať ryby z vody iným spôsobom, ako použitím podberáku
  • Preplňovať príručné nádrže v predajniach a pri stánkovom predaji

Pri manipulácii s rybami sa musí:

  • Držať ryby vo vhodných nádobách, v ktorých na 1 m3 vody pripadá najviac 200 kg živých rýb
  • Udržiavať teplou vody v rozmedzí 5 stupňov až 10 stupňov Celzia (prípustná odchýlka ± 5 stupňov Celzia)
  • Zabezpečiť dostatočná výmena vody
  • Pumpovať čistú vodu a zabezpečiť odtok špinavej vody
  • Zabezpečiť taká kvalita vody v zbernej nádrži, ktorá neprekáža fyziologickému správaniu zvierat
  • Minimalizovať v rámci manipulácie čas, keď sa ryba nenachádza vo vode

Predajca je zodpovedný za predaj a manipuláciu s rybami a za dodržiavanie všetkých veterinárnych požiadaviek na ochranu zvierat do momentu, kým rybu nepredá. Od tohto momentu zodpovednosť za spôsob manipulácie s rybou preberá kupujúci.

„Pripomíname, že prostredie mimo vody pôsobí na ryby stresujúco. Pri prenose živej ryby do domáceho prostredia je vhodné uprednostniť tašky, ktoré sú priedušné a z prírodných materiálov a vyhýbať sa prenosu týchto rýb v igelitkách," prízvukuje Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR a hlavný veterinárny lekár.

Dobu transportu živej ryby od momentu jej vybratia z vody až do okamihu vypustenia v domácom prostredí je potrebné minimalizovať. Lososovité druhy rýb bez vody nie je vôbec vhodné prepravovať, „na suchu" totiž prežijú podstatne kratšie. Rovnako je potrebné myslieť na to, že vaňa naplnená chlórovou vodou, do ktorej je ryba v domácom prostredí vypustená, nie je jej prirodzeným prostredím a poškodzuje zdravie ryby.

Spotrebitelia by sa mali vyhnúť aj vypusteniu ryby do jazera či rieky. Pomyselnú slobodu jej týmto spôsobom nedoprajú, práve naopak. „Vypúšťanie nakúpených rýb do prírodných vodných tokov v zimnom období má pre ryby smrteľné následky," podotýka Jozef Bíreš.

Regionálne veterinárne a potravinové správy budú na celom Slovensku priebežne kontrolovať dodržiavanie požiadaviek na predaj a zabíjanie rýb. Inšpektori môžu vykonávať aj kontroly manipulácie s rybami po ich predaji. V prípade zistenia porušenia požiadaviek na ochranu zvierat pristúpia k uloženiu pokuty alebo opatrení.

Podrobné podmienky ambulantného predaja živých rýb nájdete na stránke ŠVPS SR.

Zdroj foto: TASR


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood