Facebook Statistics

Podnikateľská misia počas výstavy EXPO 2017 ASTANA, Kazachstan

21-04-2017


Informácia o výstave EXPO 2017 Astana

Počas troch mesiacov kazašské hlavné mesto Astana bude hostiť medzinárodnú výstavu EXPO 2017, na ktorej sa bude prezentovať viac ako 120 krajín z celého sveta a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií. Klimatické zmeny volajú po efektívnejších energetických zdrojoch a inováciách. Preto je hlavným cieľom podujatia demonštrácia úspechov v oblasti zelenej energie v rámci celého sveta ako predpokladu trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia.

Nosnou témou výstavy EXPO 2017 Astana je „Energia budúcnosti“ („Future Energy“) s podtémami: „Znižovanie CO2 emisií“ („Reducing CO2 Emssions“), „Energeticko-efektívny obraz života“ („Living Energy Efficiency“ a „Energia pre všetko“ („Energy for All“).

Výstava sa bude konať od 9. júna do 10. septembra 2017 v novovybudovaných priestoroch výstaviska. Unikátna high-tech výstava s použitím kinetickej scenérie, multimédií, vizuálnych a zvukových efektov, hudobné a tanečné predstavenia zo sveta "zelenej" energie, energie vody, slnka, vetra, oceánu, s prizmou kultúry Kazachstanu.

Slovenský pavilón

Koncepcia pavilónu umožňuje návštevníkom stať sa súčasťou deja cez digitálnu, dynamickú led prezentáciu javov a situácií jednotlivých zónach, ako aj možnosť priamych konzultácií priamo na ploche pavilónu, vrátane možnosti oddychu v dvoch oddychových zónach. Digitálna, dynamická LED prezentácia javov je zameraná na prezentáciu scén z vedy, výskumu, prírody, turistiky, pamiatok, kultúry a športu. Nad vchodom do pavilónu je logom GOOD IDEA SLOVAKIA, spolu so štátnym znakom a mapou sveta s vyznačením krajiny – SLOVAKIA. Nosným exponátom pavilónu je ECOCAPSULE www.ecocapsule.sk, ktorý prezentuje udržateľnú inteligentnú domácnosť, poháňanú výhradne slnečnou energiou a energiou vetra. K ďalším prezentovaným technológiám patrí i Chargebrella - prenosný napájací zdroj, ktorý môže nabíjať akékoľvek mobilné zariadenia. Ponúka riešenie pre tých, ktorí majú obmedzený prístup k zdroju elektrickej energie.

http://www.expo2017slovakia.sk/slovenskypavilon/

Kalendár podujatí EXPO 2017 Astana:

  • Oficiálne otvorenie –  9.6. 2017
  • Národný deň – 18.7.2017
  • Podnikateľská misia  -  19 - 23.6.2017
    organizovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  SR v spolupráci s  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR , Ministerstvom hospodárstva SR (sekretariát) a SARIA  

Základné Informácie ohľadom podnikateľskej misie:

Organizátor: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva SR (sekretariát generálnej komisárky expozície Slovenskej republiky na výstave EXPO 2017 Astana), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Miesto: priestory pavilónu SR C2.3-5, výstavisko EXPO 2017, Astana, Kazachstan

Doprava: doprava Bratislava – Astana a späť bude zabezpečená vládnym lietadlom. Podnikatelia majú zdarma let a nealko nápoje; jedlo a prislúchajúci servis na palube budú objednané na základe kolektívnej objednávky prostredníctvom organizátora misie a hradia si ho plne účastníci po realizácii podnikateľskej misie na základe vystavenej faktúry (predpokladané náklady cca. 100€/1 osoba).

Transfery letisko – hotel – výstavisko a späť, ako aj vstupy na výstavisko zabezpečia centrálne organizátori expozície SR na výstave EXPO 2017 Astana. Pre možnú registráciu a získanie vstupu do výstaviska je registračným systémom požadované poskytnutie kópie zadnej strany pasu a digitálnej fotografie tváre s bielym pozadím (ako v pase).

Účastnícky poplatok: poplatok za sprostredkovanie bilaterálnych rokovaní s kazašskými partnermi je vo výške max. 200€/1 spoločnosť (minimálne vo formáte 1 SK spoločnosť : 3 kazašskí partneri). Výška poplatku sa môže meniť v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o možnej úľave s organizátorom na kazašskej strane.

Ubytovanie: v prípade záujmu zo strany podnikateľov organizátor zabezpečí predrezervácie ubytovania pre všetkých účastníkov v jednom hoteli v súvislosti s možným zjednodušením skupinových presunov. Náklady na ubytovanie si hradí každý účastník individuálne v plnej výške.

Víza: ku vstupu slovenských občanov do Kazachstanu postačuje platný cestovný pas. V prípade vstupu a pobytu nepresahujúceho 30 dní nepotrebujú od 1.1.2017 občania SR víza.

Harmonogram programu:

19. júna - odlet z Bratislavy do Astany
20. - 22. júna  – podnikateľská misia
23. júna – odlet z Astany do Bratislavy
Detailný program bude upresnený.

V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misii vyplnia podnikateľské subjekty online registračný formulár najneskôr do 28. apríla 2017 do 15:00 hod. Vyplnenie všetkých uvedených údajov je povinné a slúži pre potreby možného zabezpečenia poskytovaných služieb pre registrovaného účastníka a relevantnú identifikáciu zahraničného partnera zo strany SARIO.

REGISTRÁCIA

http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovensko-na-expo-2017-astana

Účasť slovenských spoločností na podnikateľskej misii je limitovaná počtom miest vo vládnom lietadle. Z tohto dôvodu si organizátori vyhradzujú právo selekcie relevantných subjektov s ohľadom na sektorovú adekvátnosť a preferencie zo strany kazašských partnerov.

Definitívne potvrdenie účasti na podnikateľskej misii tak bude každému registrovanému subjektu potvrdené zo strany organizátorov po ukončení registrácie.

http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovensko-na-expo-2017-astana

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Čižmárová, tel.: 02/59266291, [email protected]

Linky:

http://www.mhsr.sk/expo-2017-astana-/148973s
http://www.expo2017slovakia.sk/

http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovensko-na-expo-2017-astana
https://expo2017astana.com/en/


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood