Facebook Statistics

Pokračujú cielené kontroly veterinárov

24-11-2010

Aj v novembri Štátna veterinárna a potravinová správa opätovne vykonala cielené kontroly hydiny v slovenských obchodoch. V čase od 11. do 18. novembra prebehlo celkovo 132 kontrol – 59 v stredných predajniach, 39 v malých predajniach, 32 v hypermarketoch a supermarketoch a po 1 kontrole u malých dopravcov a distribútorov a vo veľkoobchodoch. Bolo zistených 33 nedostatkov, v 14 prípadoch kontrolóri narazili na porušený obal výrobku, inak znehodnotené či senzoricky zmenené hydinové mäso. Taktiež sa objavilo 5 prípadov nečitateľného resp. nedostatočného označovania výrobkov, problémy majú predajcovia  aj s hygienou budov a prevádzok, mraziarenských boxov a pracovných pomôcok.

Počas tejto cielenej kontroly   v predajni Lidl na Gagarinovej 2 v Bratislave kontrolóri odhalili 15 kusov výrobku „TRISAN Kuracie prsné rezne 500g“ výrobcu Hyza, a.s., pri ktorých bol poškodený obal a tácka, na výrobku boli zaznamenané zmeny farby. Produkt bol v čase kontroly okamžite stiahnutý z predaja, zároveň bol podaný návrh na správne konanie a uložená pokuta.

V prevádzke BILLA vo Veľkom Mederi bola porušená hygiena predaja pri viacerých hydinových výrobkoch – na kuracej polievkovej zmesi s celkovou hmotnosťou 5,038 kg bolo porušené vákuum, porušený obal sa objavil na výrobku sliepka ťažká polená hlbokozmrazená v množstve 1,432 kg a silná námraza bola zaznamenaná na výrobku sliepka bez vnútorností v množstve 1,642 kg. Nedostatky boli odstránené počas kontroly a tovar bol stiahnutý z predaja.

Viacero nedostatkov kontrola odhalila v predajni „Mäso-údeniny Ladislav Orbán“ v Dunajskej Lužnej, snáď najvážnejším  bola pleseň  a skorodované steny na chladiarenskom zariadení a predaj výrobkov bez uvedeného dátumu spotreby či po dobe spotreby. Kontrolóri Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec predajcovi nariadili okamžité stiahnutie výrobkov z predaja a podali návrh na správne konania.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka považuje za prioritu zaručiť ochranu občanov a spotrebiteľov prostredníctvom cielených kontrol potravín aj v nadchádzajúcom období. Cieľom kontrol budú všetky obchodné reťazce a prevádzky na území Slovenskej republiky.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood