Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

040 SEKCIA REZORTNEJ POLITIKY PÔDOHOSPODÁRSTVA

Lillian Šánerová, Ing.
poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky
Miestnosť: 108/C,1.p.
Telefón: 59266-225

Lucia Lavrenčíková, Bc.
sekretárka GR
Miestnosť: 107/C,1.p.
Telefón: 59266-338

041 Odbor pôdohospodárskej politiky

Zuzana Drímajová, Ing. PhD.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 116/C,1.p.
Telefón: 59266-216

Anna Dérerová, Ing.
Miestnosť: 110/C,1.p.
Telefón: 59266-238

Ivana Ďuračková, Ing.
Miestnosť: 117/C,1.p.
Telefón: 59266-489

Jana Hreňová, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-229

Viktória Michelčíková, Ing.
Miestnosť: 105/C, 1.p.
Telefón: 59266-352

Dagmar Moravčíková, Ing.
Miestnosť: 114/b.C,1.p.
Telefón: 59266-218

Lenka Mrvová, Ing.
Miestnosť: 114/C, 1.p.
Telefón: 59266-706

Jozef Oravec, Ing.
Miestnosť: 117/C,1.p.
Telefón: 59266-219

Lívia Pochabová, Ing.
Miestnosť: 110/C,1.p.
Telefón: 59266-493

Tomáš Šimúth, Ing.
Miestnosť: 111/C,1.p.
Telefón: 59266-221

Tesfu Weldesenbet, Ing. PhD.
Miestnosť: 117/C,1.p.
Telefón: 59266-215

042 Odbor rozpočtu a záverečného účtu

Lillian Šánerová, Ing.
riaditeľka odboru
Miestnosť: 108/C,1.p.
Telefón: 59266-225

Hilda Baránková
sekretárka riaditeľky odboru
Miestnosť: 109/C,1.p.
Telefón: 59266-224

Viera Bendlová, Ing.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-212

Anna Gahírová, Ing.
Miestnosť: 113,1.p.
Telefón: 59266-220

Zuzana Hanulová, Mgr.
Miestnosť: 120/C,1.p.
Telefón: 59266-703

Zuzana Igazová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-702

Dagmar Krajanová, Ing.
Miestnosť: 121/C,1.p.
Telefón: 59266-211

Simona Krošláková, Ing.
Miestnosť: 123/C,1.p.
Telefón: 59266-209

Marianna Molnárová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-210

Eva Prievalská, Ing.
Miestnosť: 123/C,1.p.
Telefón: 59266-707

Mária Vörösová, Ing.
Miestnosť: 122/C,1.p.
Telefón: 59266-701

043 Odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

Peter Bajtoš, Ing.
riaditeľ odboru
Miestnosť: 207/C,2.p.
Telefón: 59266-316

Martin Barta, Ing.
Miestnosť: 337/A,3.p.
Telefón: 59266-479

Martina Červeňová, Bc.
Miestnosť: 340/A,3.p.
Telefón: 59266-321

Petra Drahoš Gábrišová, Ing.
Miestnosť: 105
Telefón: 58317-616

Marek Galinski, Ing.
Miestnosť: 340/A,3.p.
Telefón: 59266-313

Jitka Hudáková, Ing.
Miestnosť: 208/C,2.p.
Telefón: 59266-315

Jana Kmeťová, Mgr.
Miestnosť: 341/A,3.p.
Telefón: 59266-312

Andrea Myjavcová, Ing.
Miestnosť: 105
Telefón: 58317-663

Martina Oremusová, Ing.
Miestnosť: 337/A,3.p.
Telefón: 59266-464

Dávid Papp, Mgr.
Miestnosť: 102
Telefón: 58317-195

Natália Števčeková, Mgr.
Miestnosť: 102
Telefón: 58317-363