Facebook Statistics

Poľnohospodári hodnotili začiatok žatvy na strednom Slovensku

23-07-2020

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Martin Fecko vo štvrtok zavítal na žatvu do Očovej. Spolu so zástupcami poľnohospodárov informoval o stave tohtoročnej žatvy na Slovensku. Po žatve nasledovala prehliadka neďalekej pekárne v obci Dúbravy v okrese Detva.

  • Zástupcovia agrosektora sa stretli na žatve v Očovej
  • Tohtoročná žatva ide podľa očakávania aj na strednom Slovensku
  • Štátny tajomník Fecko navštívil PD Očová a pekáreň Mravec a synovia v obci Dúbravy

Zástupcovia poľnohospodárstva navštívili v rámci žatevného výjazdu Poľnohospodárske družstvo v Očovej na strednom Slovensku. PD Očová sa venuje hlavne pestovaniu obilnín ako sú pšenica, jačmeň jarný, ovos, repka ozimná, aktuálne sója a kukurica na siláž a zrno, ako aj krmoviny na ornej pôde. Silnou stránkou je aj živočíšna výroba zameraná na chov hovädzieho dobytka, kde takmer polovicu z celkového stavu (1 600 ks) tvoria kravy holsteinského plemena, chované prioritne za účelom produkcie mlieka.

„Nechceme rozdeľovať poľnohospodárov na malých a veľkých, ale pomáhať a podporovať takých farmárov, ktorí prinášajú pridanú hodnotu v poľnohospodárstve, pestujú plodiny a chovajú druhy hospodárskych zvierat, ktoré budú zvyšovať potravinovú sebestačnosť Slovenska. Práve v PD Očová sme na správnom mieste,“ povedal v Očovej štátny tajomník agrorezortu Martin Fecko.

Na pôde v krásnom prostredí stredného Slovenska sa v týchto dňoch začali žatevné práce. V roku 2020 sa na Slovensku žatva začala pokusne v 27. týždni. O týždeň neskôr už bola vo väčšine nižšie položených regiónoch. Vo všeobecnosti sa žatva začala o 2 týždne neskôr oproti bežnému termínu. Posledné dni bola prerušovaná opakovanými lokálnymi prehánkami, ktoré mierne skomplikovali celý jej priebeh a vlhkosť porastov spôsobovala odklad týchto prác.

„Výsledok žatvy výrazne ovplyvňuje každá hodina zostávajúca do zberu na každej jednej ploche. Preto finálne zhodnotenie budeme môcť konštatovať až na úplnom konci. Zatiaľ sa však odhad úrady javí priemerne v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi,“ skonštatoval Fecko.

Najčastejšie pestovanou obilninou na Slovensku je pšenica, tvorí až 70% z plôch osiatych hustosiatymi obilninami. Jej celková úroda, ktorá sa tento rok pestuje na ploche 390,9 tis. hektárov pôdy, by mala byť vyššia ako minulý rok, a to o 1,95 milióna ton. Výmery jačmeňa, ktorý je druhou v poradí najpestovanejšou hustosiatou obilninou (23,7 % z výmery hustosiatych obilnín), sú medziročne vyššie o 4,7 % a dosiahli takmer 133 tis. ha.

Žatevný výjazd bol spojený aj s prehliadkou finalizácie produkcie žatvy. Štátny tajomník navštívil prevádzku miestnej rodinnej pekárne „Mravec a synovia“, ktorá má v tejto lokalite dlhoročnú tradíciu. Táto pekáreň pečie podľa vlastných receptúr od roku 1992. Pekársky priemysel je v súčasnosti najväčším potravinárskym odborom tak podľa počtu prevádzok, ako aj podľa počtu zamestnancov. Aktuálne je na Slovensku viac ako 600 pekárskych, cukrárskych a cestovinárskych prevádzok.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood