Facebook Statistics
Značka Kvality

Poľsko a Slovensko sa pri reforme európskeho poľnohospodárstva podporia

01-02-2011

Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013 a systém priamych platieb, politika kvality potravín a zaručené tradičné špeciality – aj to boli témy poľsko-slovenského bilaterálneho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 31. januára vo Varšave.

Šéfovia rezortov pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Poľska a Slovenska Marek Sawicki a Zsolt Simon na spoločnom rokovaní otvorili viacero otázok, najpálčivejšou nesporne bola reforma SPP v EÚ. Poľský minister p. Sawicki pripomenul, že pred oboma krajinami stojí množstvo práce. Poľská strana požaduje jasné rozdelenie dvojpilierového systému financovania SPP, podľa ktorého by sa dala platba na plochu prehľadne vypočítať. Podľa jeho slov by sa vyplácanie prostriedkov pre farmárov v rámci prvého piliera malo hodnotiť na základe viacerých kritérií, akými sú napríklad počet zrážok či maximálna resp. minimálna teplota na danom území. Druhý pilier by mal slúžiť ako podporný systém pre financovanie originálnych poľnohospodárskych technológií a súčasne ako inovatívny a rozvojový nástroj moderného európskeho poľnohospodárstva. Nevyhnutné je taktiež nájsť zhodu v názore na kofinancovanie z národných rozpočtov, ktoré by malo prebiehať podľa rovnakého kľúča pre všetky členské krajiny EÚ.

Minister Simon ocenil blízkosť postojov oboch krajín a podčiarkol potrebu spolupráce ako jedinej schodnej cesty. Vyzdvihol dôležitosť a silu minuloročnej Bratislavskej deklarácie, ktorú v novembri 2010 podpísalo šesť nových členov EÚ, a ku ktorej sa postupne pridávajú i ďalšie krajiny. Podľa ministra Simona je potrebné hľadať rôzne spôsoby, aby bola SPP reformovaná spravodlivo a zamyslieť sa nad spôsobom, ktorý by prerozdeľoval finančné prostriedky pre farmárov nových členských krajín objektívnejšie. Zaujímavo zhodnotil prístup starých členských štátov, ktoré podľa jeho slov vstupom východoeurópskych krajín do EÚ získali za málo peňazí veľký trh a  jedným dychom dodal, že jedine vytrvalou prácou je možné presvedčiť štáty starej európskej „pätnástky“ , aby podporili spoločnú pozíciu nových členov Únie. Podotkol, že svoj názor bude tlmočiť aj na rokovaní s nemeckou ministerkou Ilse Aigner, ktoré absolvuje tento týždeň.

Zmena nie je jednoduchá, no podľa ministra Simona viac než potrebná. Je teda dôležité vyslať jednoznačný signál, že obe krajiny v otázke reformy SPP zastávajú rovnaký názor, čoho dôkazom je aj ministrom Simonom deklarovaná slovenská pomoc pri nadchádzajúcom poľskom predsedníctve EÚ.

Ministri o výsledkoch rokovania informovali na spoločnej tlačovej konferencii, oficiálnu návštevu obe delegácie ukončili slávnostným obedom, podávaným ministrom Sawickým.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood