Facebook Statistics
Značka Kvality

Ponuka kurzov pre PhD. študentov na hodnotenie rizika

27-06-2017

Inštitút environmentálnej medicíny (IMM), ktorý je súčasťou štokholmského Karolinska Instituet organizuje školenia hodnotenia rizika určené pre PhD. študentov, ako aj ostatných záujemcov z vedy a výskumu, štátnych orgánov a priemyslu.

V ponuke sú nasledovné kurzy:

Nanotoxicology - potential risks of engineered nanomaterials to human health and the environment

Termín konania: 18.-22.9.2017
Termín zaslania prihlášky: 28.7.2017
Registračné poplatky: PhD. študenti – zdarma;
Prihlásenie cez: http://ki.se/en/imm/nanotoxicology-potential-risks-of-engineered-nanomaterials-to-human-health-and-the-environment

Novel methods and approaches in health risk assessment

Termín konania: 25.-29.9.2017
Termín zaslania prihlášky: 28.7.2017
Registračné poplatky: PhD. študenti – zdarma; ostatná vedecká obec – 300 €; štátne orgány – 600 €; priemysel 900 €
Prihlásenie cez: http://ki.se/en/imm/novel-methods-and-approaches-in-health-risk-assessment

Adverse outcome pathways (AOPs)-principles and applications in toxicology and health risk assessment

Termín konania: 6.-10.11.2017
Termín zaslania prihlášky: 8.9.2017
Registračné poplatky: PhD. študenti – zdarma; ostatná vedecká obec – 300 €; štátne orgány – 600 €; priemysel 900 €
Prihlásenie cez: http://ki.se/en/imm/adverse-outcome-pathways-aops-principles-and-applications-in-toxicology-and-health-risk

IMM každoročne organizuje aj iné kurzy, ktoré sa opakujú v dvoj-, resp. trojročných intervaloch. Celú ponuku nájdete na: http://ki.se/en/imm/international-training-in-health-risk-assessment


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood