Facebook Statistics

,,Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve"

15-03-2019

Národná sieť rozvoja vidieka Vás pozýva na vzdelávací seminár ,,Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve", zameraný na inklúziu žien do agrosektora, inšpirovaný ženskými predstaviteľkami, ktoré svojou činnosťou rozvíjajú slovenský vidiek.

Seminár sa uskutoční 25. marca 2019 v priestoroch Agroinštitút Nitra, štátny podnik. Obsahom prednášok bude motivácia, predstavenie súťaže Líderka roka 2018 a diskusia s predstaviteľkami súťaže, motivačné príbehy žien, ktoré sa uplatnili na trhu a podnikajú v rôznych oblastiach v agrosektore. Súčasťou prednášok bude aj prezentácia regionálnych produktov.

Seminár je určený pre ženy a ľudí, ktorí pracujú alebo podnikajú resp. plánujú podnikať v agrosektore.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood