Facebook Statistics
Značka Kvality

Posúdenie bezpečnosti a účinnosti bezvodého betaínu pre zvieratá na základe dokumentácie predloženej spoločnosťou AB Vista

13-07-2018

Panel FEEDAP Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol Európskou komisiou požiadaný o vydanie vedeckého stanoviska k bezpečnosti a účinnosti bezvodého betaínu. Táto zlúčenina sa vyrába ako nutričná doplnková látka do krmív pre všetky druhy zvierat, ktoré sú určené na produkciu potravín (okrem králikov). Betaín pôsobí ako donor metylovej skupiny pri transmetylačných procesoch v organizme. Betaín sa vyskytuje v mnohých tkanivách stavovcov ako osmolyt zabezpečujúci osmoprotekciu.

Bezvodý betaín (97%, 96% alebo 91%) je považovaný za bezpečný pre cieľové druhy pri maximálnej úrovni suplementácie: 2 000 mg betaínu/kg kompletného krmiva. Takéto použitie bezvodého betaínu nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti konečných spotrebiteľov.

Betaínový kvapalný produkt však obsahuje vysoký podiel neznámeho materiálu (okolo 30 % sušiny). Panel FEEDAP nemôže vzhľadom na absenciu údajov dospieť k záveru o bezpečnosti kvapalnej formy tejto kŕmnej doplnkovej látky, a to ako pre cieľové druhy, tak aj pre spotrebiteľov.

Prídavok bezvodého betaínu do krmiva nepredstavuje riziko pre životné prostredie.

Betaín, pridávaný do krmiva, má potenciál byť účinným v chove zvierat určených na produkciu potravín. Panel FEEDAP predložil odporúčanie ohľadom použitia tejto kŕmnej doplnkovej látky v premixoch bez cholínchloridu.

 

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5335

 

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood