Facebook Statistics
Značka Kvality

Posúdenie bezpečnosti a účinnosti vitamínu B2 produkovaného Ashbya gossypii pre všetky druhy zvierat na základe dokumentácie predloženej spoločnosťou BASF SE

13-07-2018

Panel FEEDAP Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol Európskou komisiou požiadaný o vydanie vedeckého stanoviska k bezpečnosti a účinnosti doplnkovej látky na báze vitamínu B2 (riboflavínu), ktorý je produkovaný geneticky modifikovaným kmeňom Ashbya gossypii (A. gossypii). Genetická modifikácia produkčného kmeňa nevyvoláva obavy o bezpečnosť kŕmnej doplnkovej látky. Táto kŕmna doplnková látka obsahuje 80 % riboflavínu a 20 % použitého rastového média.

Prípravok je bezpečný pre cieľové druhy zvierat a má široké bezpečnostné rozmedzie. Použitie takto produkovaného vitamínu B2 vo výžive zvierat  nepredstavuje pre spotrebiteľov riziko.

Panel FEEDAP však nemôže vyvodiť závery o riziku, ktoré predstavuje pre užívateľa inhalácia tejto kŕmnej doplnkovej látky. Závery neboli vydané ani ohľadom jeho potenciálu pre očnú a kožnú dráždivosť. Kŕmna doplnková látka nie je senzibilizátorom pokožky (riboflavín je však známy fotosenzibilizátor).

Použitie takto produkovaného riboflavínu vo výžive zvierat nepredstavuje riziko pre životné prostredie.

Posudzovaná kŕmna doplnková látka účinne pokrýva potrebu riboflavínu vo výžive zvierat.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5337

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood