Facebook Statistics
Značka Kvality

Posúdenie žiadosti - kŕmna doplnková látky Actisaf® Sc47

13-07-2018

Na základe žiadosti Európskej Komisie, bol Panel FEEDAP Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) požiadaný o stanovisko k predĺženiu registrácie Actisaf® Sc47 ako kŕmnej doplnkovej látky pre jahňatá na výkrm, dojné ovce a kozy, kone a ošípané na výkrm. Actisaf® Sc47 je určený na zabezpečenie lepšieho trávenia a udržiavania pH bachora. Actisaf® Sc47 je obchodný názov kŕmnej doplnkovej látky, ktorá obsahuje životaschopné bunky Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407. V súčasnosti je táto kŕmna doplnková látka povolená na používanie u prasníc, prasiatok, ošípaných a hovädzieho dobytka na výkrm, pre teľatá, dojnice, jahňatá a králiky na výkrm, dojné ovce a kozy, kone.. Žiadateľ predložil údaje, ktoré preukazujú, že uvedená kŕmna doplnková látka, ktorá je v súčasnosti dostupná na trhu spĺňa podmienky povolenia. Nebol zistený žiadny nový dôkaz, že by musel Panel FEEDAP prehodnotiť predchádzajúce závery ohľadom bezpečnosti Actisaf®  Sc47, za schválených podmienok je bezpečný pre jahňatá na výkrm, dojné ovce a kozy, kone a ošípané na výkrm a tiež pre konečného spotrebiteľa a životné prostredie.

Vedecké stanovisko je dostupné na webovom sídle úradu EFSA:https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5339

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood