Facebook Statistics
Značka Kvality

Potravinoví inšpektori vykonali v prvom polroku 30-tisíc kontrol

08-08-2019

Zanedbaná hygiena, kontaminované potraviny, chyby v označovaní, ale aj produkty po dátume spotreby. Takéto boli najčastejšie pochybenia, ktoré odhalili inšpektori počas úradných kontrol potravín. V prvom polroku uskutočnila potravinová kobra 30-tisíc kontrol od prvovýroby až po pulty obchodov. Nedostatky boli zistené približne v šiestich percentách prípadov.

  • Zvýšené množstvo kontrol na všetkých stupňoch potravinového reťazca
  • Za prvý polrok 2019 zrealizovala potravinová kobra vyše 30-tisíc kontrol potravín
  • Zistené nedostatky predstavovali podiel 6,4 percenta

„Tento rok je v oblasti kvality a bezpečnosti potravín mimoriadne náročný. Na jar sme sa museli vysporiadať so škandálom s poľskou hovädzinou, v týchto dňoch zase rezonuje odhalenie nákazy afrického moru ošípaných na východnom Slovensku. Aj takéto prípady poukazujú na to, že ak chceme mať na stoloch bezpečné potraviny, musíme byť neustále v strehu. Oproti minulému roku sme sa rozhodli potravinové kontroly ešte zintenzívniť. Naši veterinárni a potravinoví inšpektori vykonali v prvom polroku až 30-tisíc kontrol na všetkých stupňoch potravinového reťazca od primárnych producentov až po internetový predaj,“ vyhlásila Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR) si posvietili na prvovýrobcov, baliarne, distribútorov, veľkoobchodné sklady, hypermarkety, supermarkety a aj malé predajne. Kontrolám sa nevyhli ani trhoviská, čerpacie stanice a internetové obchody.

„Od 1. januára do 30. júna 2019 zrealizovala potravinová kobra vyše 30-tisíc kontrol potravín na celom Slovensku. Nedostatky objavila v 1 906 prípadoch, čo predstavuje 6,4 percenta pochybení. Inšpektori rozdali 1 138 blokových pokút v celkovej výške 28 202 eur. V správnom konaní uložili 137 opatrení. V sledovanom období nadobudli právoplatnosť pokuty vo výške 3 187 010 eur, pričom najvyššia právoplatná pokuta sa vyšplhala na 1 000 000 eur,“ zosumarizoval výsledky úradných kontrol Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Kontrolované prevádzky najčastejšie doplatili na zanedbávanie hygieny strojov, pracovných pomôcok, skladových priestorov, predajných priestorov a aj osobnej hygieny pracovníkov. Inšpektori odhalili aj kontaminované potraviny, nečitateľné či nesprávne označenia, potraviny po uplynutí dátumu spotreby a minimálnej trvanlivosti, nedodržiavanie predpísaných teplôt, nevyhovujúce laboratórne analýzy či klamlivo označený tovar.

Počas úradných kontrol bolo odobratých 8 010 vzoriek potravín a surovín, z čoho boli ku dnešnému dňu ukončené testy 7 107 vzoriek. Predpisy porušilo 275 vzoriek, čo predstavuje 3,9 percenta pochybení.

Kontrolné testy odhalili závažné prípady kontaminovaných potravín. V grilovacom syre a v šunkovej saláme úradoval patogén listeria monocytogenes. V chladených kuracích prsiach bola zase zistená prítomnosť baktérie rodu Salmonella.

Na zozname nevyhovujúcich potravín skončili aj produkty so zamlčanými látkami. Nepriznanú kyselinu sorbovú objavili inšpektori v nízkotučnom tvarohu. V zložení punčových rezov neboli deklarované syntetické farbivá allura červená (E129) a azorubín (E122). V kontrolách pohorelo aj viacero druhov potravín dovezených  z tretích krajín, ktoré prekročili maximálne povolené množstvá vybraných látok. Týka sa to napríklad arašidovej nátierky s mliečnou a bielou čokoládou z Ukrajiny a vylúpaných surových pistácií z Iránu, ktoré nedodržali maximálny prípustný limit pre Aflatoxín B1. Limit pre látku Ochratoxín A prekročili sušené hrozienka z Uzbekistanu a aj hrozienková pasta z Turecka.

V rámci cielených kontrol zameraných na vysledovateľnosť ovocia a zeleniny navštívila potravinová kobra aj trhoviská, kde dochádza  najčastejšie k predaju tovaru bez sprievodných dokladov alebo vydávaného za „domáci“, t.j. zo záhradkárskych  prebytkov. Inšpektori tak nadviazali na kontroly trhovísk vykonaných počas pestovateľskej sezóny v minulom roku. Celkovo zrealizovali 147 úradných kontrol, pričom nedostatky našli takmer v 44 percentách. Za závažné nedostatky uložili na mieste 50 blokových pokút v celkovej hodnote 2 374 eur. Inšpektori vydali 27 zákazov predaja trhovníkom, ktorí predávali tovar neznámeho pôvodu alebo nelegálne bez dokladov. Vzhľadom na to, že kontroly stále preukazujú závažné zistenia, Štátna veterinárna a potravinová správa SR bude cielené kontroly trhovísk aj naďalej opakovať v pravidelných intervaloch počas celej letnej sezóny, vrátane víkendov. Okrem trhovísk kontroluje aj predaj ovocia a zeleniny pri cestách.

„Teší nás rastúci záujem spotrebiteľov o kvalitu a pôvod potravín. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že nemalú časť podnetov na porušenia kvality a bezpečnosti potravín dostávame práve od samotných spotrebiteľov. Na druhej strane však chcem upozorniť na zvyšujúcu sa popularitu samozvaných potravinových kritikov, ktorých vyjadrenia sú neraz zavádzajúce a neodborné. Blogeri ani Youtuberi nedisponujú žiadnym technickým vybavením a v drvivej väčšine ani potrebným vzdelaním. Nepremyslené a ľahkovážne hodnotiace závery môžu poškodzovať tak spotrebiteľa, ako aj samotných producentov potravín. Nezastupiteľnú úlohu má v tejto oblasti Štátna veterinárna a potravinová správa, ktorá disponuje nielen odborným zázemím, ale aj prístrojovým vybavením,“ upozornil Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

table

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood