Facebook Statistics
Značka Kvality

Potraviny pre 21. storočie

12-07-2010

Európska komisia prostredníctvom tlačovej konferencie oznámila uskutočnenie konferencie v Európskom parlamente pod heslom

Potraviny pre 21. storočie

 a s pracovným názvom

Ako EU výskum vplýva na Kvalitu a bezpečnosť potravín“.

Jednodňová konferencia sa konala 8.VII.2010 v Bruseli a bola zameraná na prezentáciu 8 úspešných projektov EÚ, na ich riešenie, na predbežné výsledky, ako aj na spôsob ich prezentácie pre široké vrstvy obyvateľstva nielen EÚ. Jedná sa o projekty riešené v celkovom náklade 86,4 mil. EUR, do ktorých sú zapojené aj krajiny mimo EÚ. Výsledky projektov majú byť aj podkladom pre upresnenie EÚ stratégie orientovanej na zlepšenie kvality života obyvateľov EÚ, ktorá je súčasťou stratégií EU známych ako Európa 2020.

Bližšie informácie nájdete na internetovej adrese

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2010&na=na-010710-2