Facebook Statistics
Značka Kvality

Pozemkové reformy dostali od vlády zelenú

14-07-2022

Vláda SR na svojom včerajšom rokovaní schválila zoznam 240 katastrálnych území nevyhnutných pre začatie pozemkových úprav. Materiál kabinetu predložil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Samuel Vlčan. Riešenie tejto problematiky je jednou z kľúčových priorít vedenia agrorezortu s ohľadom na súčasný stav vlastníckej rozdrobenosti pozemkov v SR.

Na obdobie rokov 2023-2025 ide o sumu vyše 90 miliónov EUR; z toho na rok 2023 ide o objem 6 181 874 EUR, na rok 2024 ide o objem 32 708 169 EUR a na rok 2025 ide o objem 53 227 336 EUR. Realizácia projektu pozemkových úprav trvá priemerne 5 rokov, pričom na základe uvedeného rozhodnutia bude v nasledujúcom období majetkovo usporiadaná viac ako polovica území v porovnaní s obdobím predchádzajúcich 30 rokov.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood