Facebook Statistics

Podujatia

POZOR! Uzávera turistických chodníkov!

25-06-2019

Dávame do pozornosti niekoľko uzatvorených turistických chodníkov:

Kôprová dolina / turistická trasa číslo 2902 - modrá značka ; Vysoké Tatry
úsek Kmeťov vodopád <--> Garajova dolina
UZÁVERA od 20.06.2019 do odvolania

Javorová dolina / turistická trasa číslo 5812 - zelená značka ; Vysoké Tatry
UZÁVERA od 19.07.2018 do odvolania

Zadné Meďodoly / turistická trasa číslo 2911 - modrá značka ; Vysoké Tatry
UZÁVERA od 19.07.2018 do odvolania

Hlboká dolina / turistická trasa číslo 5611 - zelená značka ; Západné Tatry (Liptovské Tatry)
rázcestie Pod Lyscom <--> Salatín
UZÁVERA do odvolania

Parichvost / turistická trasa číslo 2710 - modrá značka ; Západné Tatry (Liptovské Tatry)
rázcestie Pod Lyscom <--> Baníkovské sedlo
UZÁVERA do odvolania

Aktuálne informácie k uzáverám sa vždy dozviete tu: http://www.lesytanap.sk/sk/Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood