Facebook Statistics
Značka Kvality

Pozvanie na 10. vedeckú konferenciu - 10 rokov vedy o potravinách v službách spotrebiteľov

03-08-2017

Národný Kontaktný bod úradu EFSA v SR si Vám dovoľuje dať do pozornosti konanie 10. vedeckej konferencie s názvom „10 rokov vedy o potravinách v službách spotrebiteľov“, ktorá sa uskutoční v Bulharsku v dňoch 31. 10. – 02. 11. 2017. Registrovať sa je možné najneskôr do 15. 09. 2017.

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood