Facebook Statistics
Značka Kvality

Pozvánka na informačné stretnutia pre žiadateľov v rámci 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina

07-12-2005
Pozvánka na informačné stretnutia pre žiadateľov v rámci 2. kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina

Dokument na stiahnutie :  pdf icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood