Facebook Statistics
Značka Kvality

Pozvánka na informačné stretnutia

05-04-2005

Vážené dámy / Vážení páni,

v nadväznosti na vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006 (INTERREG IIIA) si Vás týmto Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (Odbor riadenia INTERREG A) v spolupráci s úradmi jednotlivých samosprávnych krajov dovoľuje pozvať na sériu informačných stretnutí pre žiadateľov. Cieľom týchto podujatí je oboznámiť potenciálnych žiadateľov o podmienkach a spôsobe účasti v Programe susedstva a poskytnúť prehľad o rozvojových stratégiách jednotlivých samosprávnych krajov.

Dokument na stiahnutie :  doc icon

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood