Facebook Statistics

Pozvánka na informačné stretnutia

05-04-2005

Vážené dámy / Vážení páni,

v nadväznosti na vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina 2004 – 2006 (INTERREG IIIA) si Vás týmto Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (Odbor riadenia INTERREG A) v spolupráci s úradmi jednotlivých samosprávnych krajov dovoľuje pozvať na sériu informačných stretnutí pre žiadateľov. Cieľom týchto podujatí je oboznámiť potenciálnych žiadateľov o podmienkach a spôsobe účasti v Programe susedstva a poskytnúť prehľad o rozvojových stratégiách jednotlivých samosprávnych krajov.

Dokument na stiahnutie :  doc icon