Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na informačný deň

15-11-2011

termín: 24. november 2011

Informačný deň je určený pre zástupcov miest a obcí SR pre kraj Nitra, Trnava, Trenčín a Bratislava.

Nosnou témou je nová právna úprava Zákona o veterinárnej starostlivosti a z toho vyplývajúce povinnosti pre mestá a obce.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood