Facebook Statistics

Pozvánka na prehliadku farmy v Holiciach

11-04-2011

Vážená p. redaktorka,
Vážený p. redaktor,

Dovoľujeme si Vás pozvať na zajtrajšiu prehliadku farmy v Holiciach za účasti komisára EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Daciana Cioloşa a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolta Simona, ktorá sa uskutoční pri príležitosti návštevy komisára EK na Slovensku.

Návšteva komisára bude pokračovať spoločnou tlačovou konferenciou s ministrom Simonom v sídle MPRV SR v Bratislave na témy:
- reforma európskej Spoločnej poľnohospodárskej politiky
- akreditácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Utorok 12. 4. 2011

10:15 - 11:15 prehliadka poľnohospodárskeho družstva v Holiciach, spojená s
                       fototermínom pre médiá

                       Miesto: poľnohospodárske družstvo v Holiciach (okres Dunajská Streda)
11:15 - 12:00   stretnutie s predstaviteľmi poľnohospodárskej samosprávy k budúcnosti
                       SPP po roku 2013
                       Miesto: poľnohospodárske družstvo v Holiciach (okres Dunajská Streda)
14:30 - 15:15   rokovanie s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a
                       zástupcami ministerstva
                       Miesto: Sídlo MPRV SR, Dobrovičova 12, Bratislava
15:15 - 15:45 krátky fototermín pre médiá + spoločná tlačová konferencia
                       komisára Cioloşa a ministra Simona

                      
Miesto: zasadacia miestnosť MPRV SR - 1. poschodie, Dobrovičova 12,
                       Bratislava

Tešíme sa na Vašu účasť.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood